KDO JSEM?
Jsem svatební, portrétní a lifestylová fotografka, ale v mém portfoliu najdete i video tvorbu. Narodila jsem se v Pardubicích, ale žiji a pracuji v Praze. Za svých studentských let jsem prozkoumala i Plzeň, kde jsem 6 let studovala. Za sebou mám Fakultu umění a designu Ladislava Sutnara v Pzni, ale i Akademii výtvarných umění v Praze. Mé dvě největší vášně, umení a fotografování, se mi podařilo propojit na mé studijní stáži v New Yorku, na škole The Cooper Union, kde jsem se po dobu šesti měsíců plně věnovala právě fotografii. Pod vedením skvělých lektorek, Mackenzie Stroh a Jennifer Williams, jsem si uvědomila, že je možné dělat obojí - být umělkyní a zároveň fotografkou. Syntéza mezi těmito směry je mou velkou předností, jelikož i jako umělec mám smysl pro kompozici, představivost, kreativní a tvůrčí myšlení a nebojím se výzev. I ve své vlastní tvorbě nejčastěji využívám důvtip, práci se světlem a velkou dávku kreativity. Svá se cítím jak na poli umění, tak i ve světě fotografií a videí. Ráda navazuji nové spolupráce a vítám zajímavé projekty.  

Pokud Vás moje práce zaujala, neváhejte mne kontaktovat!
E.: dananana@email.cz 
T.: +420721752075
///
WHO AM I? 
I am a wedding, portrait and lifestyle photographer, but you will also find video production in my portfolio.   I was born in Pardubice, but I live and work in Prague. During my student years, I also explored Pilsen, where I studied for 6 years. I finished the Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design in Pilsen, but also the Academy of Fine Arts in Prague. My two greatest passions, art and photography, has been connected on my internships in New York, at The Cooper Union, where I have devoted myself fully to photography for six months. Under the guidance of great lecturers and photographers, Mackenzie Stroh and Jennifer Williams, I am aware that it is possible to do both - to be an artist and a photographer at the same time. Synthesis between the various directions is my great advantage, whether as an artist I have a sense of composition, imagination, creative thinking and I am not afraid of challenge. Even in my own work, I often use wit, I work with light and great creativity. My place is in the field of art and in the world of photography and video. I would like to establish new collaborations and welcome interesting projects.

If you are interested in my work, do not hesitate to contact me!
E.: dananana@email.cz 
T.: +420721752075MgA. Dana Bartoníčková
Email: dananana@email.cz
Tel: +420721752075
IČO: 09374949
Submit
Děkuji za Vaši zprávu!
Back to Top